2K HS epoksidna boja dizajnirana za visoke debljine osnovnih slojeva i vrhunsku antikorozivnu zaštitu. Pogodna za upotrebu na čeliku, cinku i aluminijumu. Preporučuje se primena na mostovima, cevima, konstrukcijama i slično. Može se nanositi u debljem sloju i kao jednoslojna boja.
Tehnički list