2K poliuretanska HS boja sa aktivnom antikorozivnom zaštitom, idealna za upotrebu na šasijama komercijalnih vozila i kamiona.


Tehnički list