Mipa VC 250-30 se može nanositi u debljem sloju, četkom, valjkom ili pistoljem. Može se upotrebljavati na cevima, kapijama, zidovima i plafonima, krovovima, kontejnerima i mašinama. Adhezija se ostvaruje na čeliku, cinku, aluminijumu, PVCu i mineralnim površinama.


Tehnički list