Kategorija C5 je podeljena na C5 - I za indusrijske oblasti i C5 - M za morska područja. Obe podkategorije odgovaraju najvišim nivoima zaštite od korozije u vrlo agresivnim sredinama. Visoke debljine suvog filma i visoko kvalitetni dvokomponentni sistemi premaza se moraju koristiti. Kategorija C5 - M se odnosi na sledeća korozivna opterećenja :

Eksterijer :
  • obalno i priobalno područje dalje od mora sa velikim salinitetom

Enterijer :
  • zgrade i područja sa skoro stalnom kondenzacijom i visokim zagađenjem