Kategorija C3 je prva kategorija zaštite od korozije visokog kvaliteta. U ovoj kategoriji dvokomponentni proizvodi se prvenstveno koriste da ispunjavaju sve veće zahteve tržišta. Kategorija C3 se odnosi na sledeća korzivna opterećenja :

Eksterier : 
  • gradska i industrijska atmosfera sa umerenim zagađenjem sumpora dioksida
  • obalno područje dalje od mora sa malim salinitetom
Enterijer:
  • proizvodna postrojenja sa visokom vlažnošću i blagim zagađenjem vazduha, npr postrojenja za proizvodnju hrane, perionice, pivare, mlekare
  • industrijske zgrade
  • stambene zgrade 
  • krovovi