Kategorija C1 obuhvata sledeća korozivna opterećenja : 

Enterijer :
  • grejane zgrade sa čistom atmosferom, npr kancelarije, prodavnice, škole, hoteli