2K poliuretanska HS boja sa aktivnom antikorozivnom zaštitom, vrhunskog kvaliteta, idealna za upotrebu na šasijama komercijalnih vozila i kamiona.


Tehnički list